Online Nepali Literature Forum
   

Users Online : 1
| More
अक्षरको आकार:   - | +
इतिहास/संस्कृति
जापानी मिथक र वैदिक साहित्य (मिचिहिरो नारिता) - [2006-12-27]

जापानको इतिहासमा …तेन्नो' अर्थात् सम्राटको विशेष महìव रहँदै आएको छ । अहिले जापानको राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहेका सम्राट प्राचीनकालदेखिर् वर्तमानकालसम्म लामो इतिहासको क्रममा विकसित ह’ँदै आएको जापानको विशिष्ट परम्परा हो । सम्राटको वंशपरम्पराले जापानको इतिहासमा महìवपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । इतिहासका हरेक घटना सम्राटको वंशपरम्परासँग गाँसिएको ह’नाले त्यसलाई जापानी इतिहासको केन्द्रीय स्तम्भका रूपमा मान्न सकिन्छ । सम्राटको वंशपरम्पराबारे ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट अवलोकन गर्नका लागि जापानकेा सबैभन्दा प’रानो ऐतिहासिक ग्रन्थ …कोजिकी' को अन’सन्धान नै आवश्यक ह’न्छ । …कोजिकी' को शाब्दिकर् अर्थ …प’राना घटनाहरूको आलेख' हो । अर्थात् जापानी मिथक वा किंवदन्तीहरूको सङ्ग्रह हो । खासगरी …कोजिकी' मा जीवित देवता मानिने सम्राटहरूको वंशपरम्पराको मूल तथा वंशचरित्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त मानवको सृष्टिकथा वा जापानको स’रुआतकथा जस्ता प्राचीन मिथकहरू पनि समावेश गरिएका कारण …कोजिकी' लाई जापानको इतिहासको मूल ग्रन्थ भनिएको छ ।वास्तवमा …कोजिकी' को प्रकाशनर् इसाको ७१२ सालमा भएको हो तापनि त्यसमार् इसापर्ूवका मिथक वा किंवदन्तीहरूको उल्लेख पनि रहेको छ । ती मिथकहरू संसारका अरू क्षेत्रमा रहेका मिथकहरूसँग त’लना गर्दा तिनीहरूबीच केही समानता देखिएको क’रा कतिपय विद्वान्हरूद्वारा प्रस्त’त गरिएको छ । त्यसमा पनि विशेषरूपले वैदिक साहित्यको ूलो प्रभाव रहेको अन’मान गरिएको छ । संसारको सृष्टिका बारेमा …कोजिकी' मा यस्तो मिथक रहेको छ । यो संसार केवल हिलोको पानी मात्र ह’ने अवस्थामा परमर् इश्वरको आदेशाअन’सार …इजानागी' र …इजानामी' भन्ने देव–देवीले खड्गबाट सम’द्रलाई मन्थन गर्दा क्रमशः सम’द्रको पानी जम्दै गयो र त्यो खड्गमा लागेका पानीका थोपाहरू जमेर द्वीपमा परिणत भए । ती द्वीपहरू नै जापानका द्वीपहरूका स’रुआत ह’न् । त्यसपछि …इजानागी' र …इजानामी'ले त्यस द्वीपमा बसोबास गर्न थाले रर् र्सवप्रथम उनीहरूले मानवको सृष्टि गरे भन्ने किंवदन्तीको उल्लेख गरिएको छ । उक्त किंवदन्तीलाई त’लनात्मक दृष्टिले हर्ेदा सम्भवतः दर्’इवटा हिन्द’ मिथकहरूको प्रसङ्गसँग मिल्दछ जस्तो देखिन्छ । सम’द्रलाई मन्थन गर्ने कथाको प्रसङ्ग भागवत, अग्नि, मत्स्य आदि प’राणहरूमा उल्लिखित देवता र अस’रहरूको सम’द्र–मन्थनको कथाको सर्न्दर्भसँग मिल्दछ । ती प’राणमा उल्लिखित सम’द्र– मन्थनद्वारा जमेको पानीको थोपा रत्नमा परिणत भएको क’रा उक्त जापानको द्वीपको स’रुआतको कथाको पृष् भूमिमा रहेको अन’मान गर्न सकिन्छ । साथै मानवसृष्टिको सम्बन्धमा …इजानागी' र …इजानामी'ले पानीले घेरिएको त्यो द्वीपमा बसोबास गरी यस पृथ्वीमा र्सवप्रथम सन्तानको जन्म गराएको क’रा शतपथब्राहृमण -१।८।१–१०) मा उल्लेख गरिएको मन’ष्यको मूल प’रुष मानिने …मन’'को मिथकसँग मिल्दछ ।एउटा माछाको सल्लाहअन’सार जलप्रलयका लागि पानीजहाजको तयारी गरेका मन’ले बाढीबाट बाँचेर हिमालमा प’गी आˆनो तपोबलले यज्ञको माध्यमद्वारा यज्ञको सन्तानको सृष्टि गरे भन्ने उल्लेख छ । यसै प्रसङ्गमा पनि दर्’इ मिथकबीच मानवसृष्टिको सर्न्दर्भबारे केही समानता देखिन्छ । माथि वर्ण्र्ाागरिएझैँ जापानको सम्राटको वंशपरम्परा तथा वंशचरित्रको उल्लेख …कोजिकी' मा छ । जापानको सम्राट र्सर्ूयवंशका ह’न् भन्ने क’रार् र्सवविदित छ । परन्त’ विभिन्न सम्राटहरूमध्ये विशेष गरी …ओजिन् तेन्नो' -सम्राट् ओजिन)लाई नै र्सर्ूयका अवतार ह’न् भनेर …कोजिकी' मा वर्ण्र्ाागरिएको छ । …ओजिन् तेन्नो'को जन्म वर्तमान क्य’स्यूमा भएको थियो । जन्मिनासाथ उनको शरीरमा मास’को कवच भएको थियो भनिन्छ । त्यो क’रा …महाभारत' मा उल्लिखित र्सर्ूयद्वारा उत्पन्न कर्ण्र्ााे शरीर जन्मदेखि नै कवच र क’ण्डलबाट य’क्त थियो -१।६३।९८) भन्ने प्रसङ्गसँग मिल्दछ । जे होस् …ओजिन् तेन्नो' य’द्धमा सिपाल’ साहसी सम्राटका रूपमा प्रसिद्ध छन् र तिनलाई र्सर्ूयका प्रतीकका रूपमा वर्ण्र्ाागरिएको छ । साथै …ओजिन् तेन्नो'की आमा …जिन्ग’ कोगो' अर्थात् …जिन्ग’ महारानी'का सर्न्दर्भमा पनि वैदिक मिथकको केही प्रभाव देख्न सकिन्छ । वास्तवमा …जिन्ग’ कोगो'को वर्ण्र्ााा वैदिक साहित्यमा उल्लिखित देवी …उषा'को झलक देख्न सकिन्छ । काव्यात्मक दृष्टिकोणबाट हर्ेर्ने हो भने वैदिक साहित्यमा …उषा'लाई र्सर्ूयकी आमाका रूपमा वर्ण्र्ाागरिएको छ । र्सर्ूयलाई जन्माउने देवी भन्ने मन्त्र ऋग्वेदमा रहेको छ । - ऋग्वेद संहिता ।मं. ४ । सू. ५१, ५२) तर्सथ माथि व्याख्या गरिएका …ओजिन् तेन्नो' तथा …जिन्ग’ कोगो'को वर्ण्र्ााा वैदिक साहित्यमा उल्लिखित र्सर्य तथा उषाको सम्बन्धको धारणा रहेको अन’मान गर्न सकिन्छ ।साथै …कोजिकी' मा …जिन्ग’ कोगो'ले जापानको पश्चिममा रहेको विदेशलाई आक्रमण गरेको घटनाको उल्लेख गरिएको छ ज’न देश वर्तमान कोरियामा अवस्थित थियो । …कोजिकी' मात्र नभई …ह’दोकी' नामक प्राचीन ग्रन्थमा पनि …जिन्ग’ कोगो'ले रातो कवच लगाएर रातो पानीजहाजमा चढी रातो सम’द्र पार गर्दै आक्रमण गरी पश्चिमको देशलाई आˆनो कब्जामा राखिन् भनेर विस्तृत वर्ण्र्ाागरिएको छ । वास्तवमा उक्त वर्ण्र्ााो रातो रङ्ग उषाको धारणासँग मिल्दछ । उषाको मौलिक स्वरूपमा उषाकाल अर्थात् सूर्योदयको समय र र्सर्ूय अस्ताउने समयको धारणा रहेको छ । भनाइको तार्त्पर्य के हो भने उषाकाल रातो रङ्गसँग सम्बन्धित छ । उषाकालमा केही समयका लागि आकाश रातो ह’न्छ र सम्पर्ूण्ा संसार रातो देखिन्छ र त्यस अवस्थालाई ऋग्वेदसंहितामा रातो रङ्गलाई उषाको प्रतीक मानेर उनका सेनाले अन्धकारलाई आक्रमण गरे भनेर वर्ण्र्ाागरिएको छ । यसरी रातो रङ्गको सर्न्दर्भमा वैदिक देवी उषा र जापानको …कोजिकी' मा उल्लिखित महारानी …जिन्ग’ कोगो'को समानता रहेको क’रा अवगत ह’न्छ । उपयर्’क्त जापानी मिथकहरू र वैदिक साहित्यको सांस्कृतिक समानताहरूबारे अझै विस्तृत अन’सन्धानर् गर्न बाँकी नै छ तापनि उक्त किंवदन्ती र मिथकको वैज्ञानिक तथा त’लनात्मक अन’सन्धानले मानवजातिको इतिहासमा नयाँ प्रकाश पार्छ र खासगरी एसिया महादेशको सांस्कृतिक विकासक्रमको अध्ययनमा सोही विषयको वैज्ञानिक महìव उल्लेखनीय देखिन्छ । ती मिथकहरूलाई काल्पनिक तìवका रूपमा बोध नगरी त्यसमा रहेको सारतìव र मूल धारणाबारे आध’निक दृष्टिले प’नरावलोकलन गनर्’ आवश्यक देखिन्छ ।मिचिहिरो नारिता

गोर्खापत्रतपाईंको प्रतिकृया
पुरा नाम
ईमेल ठेगाना
वेबसाईट
प्रतिकृया
काप्चा अर्को काप्चा प्राप्त गर्नु होस्

[ Back ]

सर्वाधिकार © अनलाइन नेपाली साहित्य मंच, स्था २०६२, प्रायोजकः डेटिङहेण्ड डट् कम