कति बाँच्नु अँध्यारोलाई, उज्यालो सम्झेर – सागर केरुङ

Leave a Reply

Your email address will not be published.