बन्दुक खेलाएको हातले कलम कसरी चलाऊछन भन्ने थियो हाम्रो पालामा – साहित्यकार राई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *